پشتیبان گیری و بازیابی اطلاعات

BACKUP & RECOVERY SOLUTIONS

تهیه نسخه پشتیبان از داده‎ها، ماشین‎های مجازی و غیره بی‎شک قدم اول پشتیبانی هر مجموعه می‌باشد، فراسیس راه‎حل‎های جامعی در سطوح وسیع برای مراکز داده ، مجازی‎سازی و سرورها خواهد داشت.
امروزه نرم‎افزارهای زیادی در این زمینه قابل استفاده می‎باشد ولی اکثر آنها تمام نیازهای یک مجموعه را پوشش نمی‎دهند و نسخه پشتیبان در زمان مناسب به مراکز کمک می‎کند کمترین زمان Down Time و نگهداری و احیاء را در بخش داده و سرویس متحمل شوند.

راه کارهای مناسب