اکتیو دایرکتوری

 Active Directory

در راستای مدیریت منطقی شبکه‎ها خدمات قابل ارائه توسط این شرکت مبنی بر طراحی، نصب و پیکربندی Active Directory به شرح زیر می‎باشد.

  • طراحی و اجراء دامنه‎های مبتنی بر دایرکتوری سرویس مایکروسافت
  •  طراحی و اجراء اجزای (ADDS (Forest-OU-Domain-Tree-Site
  • پشتیبانی حضوری و غیرحضوری مراکز مدیریت.

شبکه هایی با تعداد کامپیوتر و کاربر زیاد بطور مثال شبکه‎هایی با 20 کامپیوتر به بالا نیاز به مدیریت متمرکز خواهند داشت.
با ایجاد دامنه های اکتیو دایرکتوری می توان به این هدف نزدیک شد. امروزه نرم افزارهای زیادی مبتنی بر دامنه‎های اکتیودایرکتوری توسعه یافته‎اند در نتیجه طراحی و ایجاد این فضا جزء نیازهای اولیه مجموعه‎ها خواهد بود.
راه‎اندازی اکتیودایرکتوری در کنار مدیریت متمرکز شبکه، امنیت پایه شبکه‎های امروزی را نیز بالا می‎برد.
شرکت فراسیس در راستای همین اهداف طراحی، نصب و راه اندازی دامنه‎های اکتیودایرکتوری در ابعاد کوچک، متوسط و بزرگ را برای مجموعه‎های اداری، آموزشی، مهندسی، صنعتی و غیره به انجام می‎رساند. بطور مثال مجموعه‎هایی که دارای مراکز مختلف در سطح استان و کشور هستند نیاز مبرم به طراحی کارآمد و راهکارهای ویژه خواهند داشت.