.

بکارگیری راه‎کارهای مناسب در حوزه صنعت مستلزم رعایت استانداردهای جهانی می‎باشد. استفاده از تجهیزات صنعتی که بطور مثال تحمل بالایی در شرایط سخت آب‎وهوایی دارند و نرم‎افزارهای کنترل متمرکز یکی از عناصر تحقق این هدف می‎باشد. این شرکت تلاش کرده است در زمینه فراهم کردن این تجهیزات و با استفاده از اعضای متخصص راه‎حل‎های مناسبی را در این بخش ارائه دهد.

.

شرکت‎های معتبر فعال در این حوزه در سطح جهان راه‎کارهای مناسب و همچنین متفاوتی را حتی در بخش پروتوکل‎های لایه‎ 2و لایه‎3 ارائه نموده‎اند.
در نتیجه سعی نموده‎ایم به غیر از استفاده از این تجهیزات در طراحی و اجرای شبکه‎های صنعتی و شهری به آموزش آن به دوستان علاقه‎مند و مستعد بپردازیم.

.

برای نمونه تجهیزات ارتباط شبکه‎های محلی و شهری استفاده شده در اتاق‎های سرور تحمل شرایط سخت صنعتی را نخواهد داشت و با جایگزین کردن این تجهیزات با تجهیزات طراحی شده برای این شرایط می‎توان یک شبکه ایده‎آل برای اینگونه محیط‎ها فراهم نمود و همچنین در هزینه‎های متعدد مانند بستر فیزیکی‎، نگهداری و تامین قطعات صرفه‎جویی کرد.