زمینه فعالیت

راهکارها و خدمات

شرکت  فراسیس با در اختیار داشتن کادری از متخصصین مجرب و کارآمد، توانا در ارائه راهکارها و خدمات زیر می باشد

تامین تجهیزات

آخرین محصولات HP